કોરોનાના કારણે લોકડાઉન કરાયાના અઢી મહિના બાદ ફરી વિમાનો શરૂ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે…25 મેથી દેશભરમાં ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટ્સમાં છુટ આપવામાં આવી છે..સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા 25મેથી દેશભરમાં તબક્કાવાર એરલાઈન્સ સર્વિસ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે… દેશભરમાંથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટનું આવાગમન 25 મેથી શરૂ થઇ જશે.. જોકે ફ્લાઇટના અંતરના આધારે ફ્લાઇટ ભાડા માટે સેક્ટર ક્લાસ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.. આ ક્લાસ Aથી G સુધીમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે… જેમાં A ક્લાસનું ભાડુ ઓછામાં ઓછું 2 હજાર અને વધુમાં વધુ 6 હજાર જ્યારે G ક્લાસનું ભાડું  ઓછામાં ઓછું 6500થી વધુમાં વધુ 18600 સુધી નક્કી કરવામા આવ્યું છે…